Cd/Dvd

CD : Mengandungi audio sahaja

VCD/DVD : Mengandungi audio dan visual